Cách viết 1 bài viết mới trên blog

Gõ 1 đoạn văn mở bài

Cứ thế mà gõ thôi

Mỗi đoạn là 1 khối (block)

Đây là cách cài đặt cho từng khối.

Thêm 1 hình ảnh?

ice dragon
ice dragon
love card 2
love card 2

Thêm 1 video?

https://www.youtube.com/watch?v=bviEgaFNH38

Thêm bất kì thứ gì, cứ nhấn vào dấu +

1 đoạn văn bản nổi bật

triceratops skeleton

Một bên là hình

Một bên là chữ

Sau khi viết bài xong thì cài đặt để xuất bản

Ảnh đại diện nên là ảnh đẹp, được nén trước khi upload

Viết một bình luận

Giỏ hàng0
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
Tiếp tục mua sắm
0